MERT MAPOLAR® Bireysel ve Kurumsal Gelişim Danışmanlık Hizmetleri
GENEL KATILIMA AÇIK BİREYSEL VE YÖNETSEL GELİŞİM ETKİNLİK PROGRAMLARI...
KKTC’de bir numaralı olan ve genel katılıma açık düzenlenen YAŞAM - İŞ - MOTİVASYON - BAŞARI - LİDERLİK etkinlik programlarının tümü “pozitif etki® - the positive effect® markasıyla tanıtılıp, pazarlanmaktadır. Bu etkinliklerde; Kişilerin yaşamlarını iyileştirme ve üst noktalara getirme yanında, iş becerilerini artırmak için dünyadaki en son gelişmeler, yenilikçi fikirler ve stratejiler paylaşılarak, motivasyon ve ilham artırıcı özel eğitim çalışmaları, uzman eşliğinde yapılmaktadır.

Gerek özel yaşamda ‘istenilen hayat’, gerekse iş yaşamında hedeflenen ‘başarı’ kanıtlanmış yöntemler, formüller ve stratejilerle desteklenmekte, sizin ve organizasyonunuzun çok daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olmak için etkin çalışmalar yapılmaktadır. Kendiniz, aileniz, çalışanlarınız için etkinliklere önceden kayıt yapıtırıp, katılım sağlayabilirsiniz.

İnsan kendini ispat etme güdüsüyle yaşar ve motive olur.
Yapılmayanları yapmak, kendini aşmak, iz bırakmak, meydan okumak… Hepsi yıllarca hatırlanacak bir anı bırakmak içindir.
Yıllar geçse de elde edilen başarılar zamana meydan okur, nesilden nesile geçen efsaneler halini alır.
Efsaneyi yaratanda insandır ve içindeki potansiyelinin farkına varma anı ile yaşam bulur…
İnsanın ne kadar iyi olduğu önemli değildir, iyi olmanın sonu yoktur çünkü...
Ne kadar iyi olursanız olun, daha iyi olabilirsiniz.
Bir numaralı olmayı, farklı konularda ve farklı açılardan sizlere sunduğumuz değişim, gelişim ve farkındalık programlarımız ile sağlayacaksınız.
En iyiler “bilmeyi bildikleri” için  bir numara olurlar ve bir numara kalmaya devam ederler.
İnsanda farkı yaratan sadece kabiliyetli olmak, yetenekli olmak değildir.
Farkı yaratan, kişinin potansiyeli hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
Çünkü hiç bir başarı tesadüf değildir.
Programlarımız, size zaten “bildiğinizi” nasıl yapacağınıza dair bir şey vermiyor.
Programlarımız, insanın sınırsız potansiyeline nasıl erişebileceğini, insanın bilinçdışı boyutta sahip olduğu geniş kaynakları nasıl kullanacağını fark ettirmeyi gösterecek.
Başarı, mutluluk, huzur ve sağlık isteyen herkes, yaşamını istediği şekle getirme sürecinde, yaşamının her alanı için “değişim, gelişim ve farkındalık” programlarını takip ederek; yaşamda güçlü gözlemlerde bulunmayı ve güçlü sorular sormayı deneyimleyecek.
Yaşamınıza farklı yönlerden değer katacaksınız…
Bireysel ve yönetsel gelişim, girdiğimiz insan çağı’nda, çok önemli bir yere sahip. İlk defa kendimizi bu kadar fazla yönetmek zorundayız. İlk defa yapmamayı öğrenmek zorundayız. İlk defa bu kadar fazla seçimlerimiz var. İlk defa bu seçim şanslarını bedenimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ve ruhumuzu besleyecek şekilde yapmak durumundayız.

İşte bu yüzden başarı, mutluluk, huzur ve sağlık isteyen herkes bu yeni insan çağı'nda, kişilerin seçeneklerini yapmada ve yaşamını istediği şekle getirme sürecinde, yaşamının her alanı için değişim, gelişim ve farkındalık programlarımıza katılarak yaşamlarına pozitif yönde katkı sağlayacaklardır. Bu “pozitif etki® - the positive effect® dir. Yaşamlarınınıza “değer” katmadır.
MERT MAPOLAR® Bireysel ve Kurumsal Gelişim Danışmanlık Hizmetlerinin;

Çözüm-Sonuç Odaklı Olmaya, Yaşam Kalitesini Yükseltmeye, Performansı Artırmaya, Farkındalık, Yeni Bakış Açıları, Çok Boyutlu Düşünme, Yaşamsal - İş - Mesleki Ve İçsel - Dışsal Rehberlik Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik, Uluslararası “Pozitif Etki® - The Positive Effect®” Bireysel Ve Yönetsel Gelişim - Farkındalık Etkinliklerine, Konferans Ve Eğitim Seminerleri Dizisine, Dünyadaki En Son Profesyonel Bireysel ve Yönetsel Gelişim Trendlerine öncelikle Hoş Geldiniz...
Kendinizi tanımaya hazır mısınız?
Kendini ve etrafındakilerini geliştirmek isteyen herkes, yaşamını istediği şekle getirme sürecinde, yaşamının her alanı için
“pozitif etki® - the positive effect® değişim, gelişim ve farkındalık programlarımıza katılarak; yaşamda güçlü gözlemlerde bulunmayı ve güçlü sorular sormayı deneyimleyecek. Unutmayın insanı hayvanlardan ayıran en önemli özellik duygu ve davranışlarının farkına varabilmesi ve onlar üzerinde bilinçli farkındalık oluşturabilmesidir. Doğruları ve yanlışları olabilmesidir. Hayvanlar etki ve tepkiyi güdülenmeyle yaşarlar. Hayvanlar da farkındadır. Ancak insanlar farkında olduğunun da farkındadır!

Liderlik becerilerinizi geliştirin, hedeflerinize ulaşın!
Sanayi çağının getirdiği insan yönetme anlayışı çok geride kaldı. Yeni insan çağı’nın lider yöneticileri liderlik ve yöneticilik becerilerini takımlarına liderlik edebilmek için kullanıyorlar. İnsanı makina gibi gören sanayi çağı anlayışı, sadece bedensel çalışmasından faydalanıp, düşüncelerini, yaratıcılığını, duygularını ve ruhunu tamamen hiçe sayan yönetim yaklaşımı, yeni jenerasyonla birlikte artık işe yaramıyor.

Artık gerçek lider yönetici, hem yönetiyor, hem liderlik ediyor hem de takım oyuncularının sorumluluklarını sahiplenmesini sağlıyor.

İlham veren lider yönetici ile sıradan bir yönetici arasında yapılan araştırmalarda, ilham veren lider yöneticinin takımın motivasyonunu arttırdığı, kurumuna olan sadakati çok yükselttiği ve takım çalışanlarının sağlıklı, uzun vadeli çalışmasında büyük etki yarattığı belirtiliyor. Kısa süreli
“pozitif etki® - the positive effect® programlarımızda bu konuların yaşanmış örneklerini de görme imkanı bulabileceksiniz.

Etkinlik Programları Size Ne Fayda Sağlayacak?
Kendi performans farkındalığını arttıracak dinamik uygulanabilir teknikler öğreneceksiniz.
Duygusal zekayı okuyarak geliştirebileceksiniz.
Özel yaşamınıza sağlayacağı katkı yanında, yeni yüzyılın yeni liderlik disiplini ile performanslarında da fark yaratabileceksiniz.
Daha güçlü ve etkili yaşamın kilit noktalarını öğreneceksiniz.
Duyularınızdaki keskinliğiniz artacak.
Yüz ifadelerinden zihin okuyabileceksiniz.
Yaşamınızdaki davranışları ve motivasyonunu etkileyen süreçleri değiştirebileceksiniz.
Değerler ve inançlar üzerine etkili iletişim yöntemleri öğreneceksiniz.
Performans için tasarımlanmış gelişim modellerini öğreneceksiniz.
Görsel imgeleme gücü ile motivasyon süreçlerinde ve bakış açılarında fark yaratabileceksiniz.
Duygularınızı nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceksiniz.
İçsel (duygusal, mantıksal) yönlerinizi, performans göstermeniz gereken yönlerinizi destekleyecek şekilde yönetebileceksiniz.
Kendinize ve istediğiniz kişilere hipnotik telkinler vermeyi öğreneceksiniz.
Zihninizdeki sınırlamalarla yüzleşerek; iş ve kişisel yaşamınızda ortaya çıkan tıkanıkları aşabileceksiniz.
Kavramsal yetenekleriniz güçlenecek.
Yaratıcılığınızı daha etkili kullanabileceksiniz.
İnsanları daha farklı ve güçlü bir şekilde dinleyerek iletişim kurabileceksiniz.
Eski ve verimsiz inançlarınızdan, davranışlarınızdan ve alışkanlıklarınızdan kurtulabileceksiniz.
Başkalarını etkileme yeteneğinizi ortaya çıkaracaksınız.
Dil kullanımını baştan keşfedecek, insanlarla iletişiminizde çığır açacak ilerlemeler kaydedeceksiniz.
Öğrendiğiniz teknikler sayesinde hayatınıza farklı bir açıdan bakabileceksiniz. Bireysel ve Yönetsel Gelişimde “pozitif etki® - the positive effect® programlarımızla farkındalığınızı artırabileceksiniz.
Kendinize ve etrafınızdakilere sonsuz gelişim stratejilerini aşılayabileceksiniz.
Kendinizin ve etrafınızdakilerin motivasyonlarını güçlendirebileceksiniz.
Kendinize ve etrafınızdakilere duyguları kontrol edebilmeyi öğretebileceksiniz.
Etrafınızdakilerin gerçek beden dillerini okuyabileceksiniz.
Duygusal esnekliklerinizi geliştirebileceksiniz.
Bilinçaltının büyük kaynaklarına ulaşabilieceksiniz.
Bireylere hedeflerine giden yolda, hayatları hakkında önemli olan soruların cevaplarını  bulmalarına yardımcı olabileceksiniz.
Yaşama bakış açınızı değiştirebilieceksiniz.
Yaşamda güçlü gözlemlerde bulunmayı ve güçlü sorular sormayı deneyimleyebileceksiniz.
Yaşamın her alanında denge sağlamanın yollarını keşfedebileceksiniz.
Yaşama; huzur, mutluluk ve tutku katmayı öğreneceksiniz.
Sorumlulukları gerçekleştirebilecek istek ve motivasyonun kaynaklarını ortaya çıkarabilieceksiniz.
Programlarımızla sosyal ve iş yaşamlarınızda hayat amacı, yüksek motivasyon, etkili iletişim, takım çalışması, geleceği yönetmek - strateji, gelecek planlaması, insanları tanıma, etkin insan kaynakları yönetimi - çalışanlarınızı nasıl daha verimli yönetebileceğiniz, başarıya ulaşma yolları konularında ufkunuz tamamen gelişip, bilinç boyutunuzu ve farkındalıklarınızı artırabileceksiniz.
Kendiniz dahil etrafınızdan en iyi olmak isteyenler için, en iyi ilham veren stratejik lider olabileceksiniz.
Artık günümüz çağında, çalışanları yönetmekten çok onlara liderlik etmek ve hedefe yürümek daha büyük önem taşıyor. Liderlik ve yöneticilik konularını da kapsayan programlarımızda liderlikten yüksek performansa, stratejik iş adımlarından hedefe ulaşmaya kadar lider ve yöneticilerin ihtiyacı olan her türlü deneyimi yaşama imkanı bulabileceksiniz.
Sosyal yaşamlarınız yanında iş yaşamlarınızda; bireysel ve yönetselliğin temel prensipleri konularında hedef belirlemek ve hedefe yürümek, stratejik iş adımları, doğru insanlarla çalışmak, verimlilik süreci, duruma uygun liderlik sergileme, etkin liderlik modelleri, yüksek performans kültürü oluşturma, yönetim tarzlarına ve liderliğe farklı açılardan bakabilme, etkili bir lider olabilmenin yollarını keşfederek, çalışanın performansını etkin bir şekilde yönetmeyi öğrenecek, çalışanların gerçek potansiyelini açığa çıkarabilecek, başarıyı ölçümleyebilecek, kurum ve kuruluşunuzun verimliliğini artırabilecek, stratejik iş adımlarını nasıl planlayabileceğinizi öğrenerek, hedefleri net bir şekilde belirleyebilme ve doğru hedefe nasıl yürünebileceğine hakim olabilecek, planlama yeteneğiniz gelişerek, etkili toplantı yapabilmenin ve zamanı etkin bir şekilde yönetmenin yollarını keşfederek, gerçek anlamda ilham veren liderlik tekniklerini farklı boyutlardan göreceksiniz.

Katılmayı Düşünen Gençlerimize Programlarımız Ne Fayda Sağlayacak?
Günümüz toplumunda, geleceğin başarılı ve mutlu bireylerini yetiştirmenin cevapları değişmiştir. Anne babaların yaşadığı dönemde başarılı olmak için üniversite eğitimi en önemli dinamik iken, şu anda başarıyı %96 oranında etkileyen en önemli dinamik, karakter gelişimidir. Sanayi çağına bakıldığında, eğitiminin başarıya etkisinin çok büyük olduğunu görebiliriz ancak günümüz dünyasında bu rakamın önemi %4'ü geçmemektedir. Esas başarıya etki eden unsurların ise karakter gelişimi, öz güven gelişimi ve duygusal zeka olduğu anlaşılmaktadır. Gelişim programlarımız 14+ yaş grubu gençlere de yönelik uygulanmakta olup, motivasyon, başarı stratejileri ile liderlik, iletişim ve öğrenmeyi öğrenme disiplinlerini de kapsamaktadır.

Kısa Süreli Gelişim ve Farkındalık Programlarımız Sayesinde;
* Gençler; yaşamlarının akışına yön vererek, geleceklerini tasarımlayabilecekler.
* Kendi içsel motivasyonlarını oluşturarak, hedeflerine ulaşacak kaynakları oluşturabilecekler.
* Kendileriyle olan iletişimlerini geliştirerek, mutlu ve huzurlu olabilecekler.
* Zaman ve enerjilerini yönetmeyi öğrenecekler.
* Öz disiplin oluşturarak başarı getiren davranışlar sergileyebilecekler.
* Karakter gelişimi sürecinde duygusal ve sosyal zekayı en üst düzeyde kullanabilecekler.
* Geleceğin liderlik modellerini de, karakterleri oluşurken yaşamlarının parçası haline getirebilecekler.
* Yaşamlarının çoğu zamanını geçirdikleri öğrenme sürecini, daha etkili ve eğlenceli hale getirebilecekler. Sınav stresini avantaja dönüştürmeyi öğrenecekler.
* Gözlemleyecekleri deneyimler ile kitleleri ikna edebilme yeteneklerini geliştirebileceklerdir.

Etkinlik programları üç önemli yolla da size yardımcı olacaktır:
1. Konularının geniş bir yelpazede sizi eğitecek, size önemli bir referans olacaktır. Yeni beceriler elde edeceğiniz fırsatlar sağlayacaktır. Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, iş planlaması, müzakere, iletişim, kendini geliştirme, takım kurma, zaman yönetimi, organizasyon, verimlilik, yönetim, liderlik ve hedef başarı konularında çok önemli kazanımlarınız olacaktır.
2. Seveceğiniz kariyeri bulmak için güven, güç, yeni enerji ve odak inşa edecektir. İş arama konusunda mevcut rekabet şartlarında kendinizde yeteri kadar motivasyon, enerji ve heyecanınızı korumanın zor olduğunu hissettiğiniz oluyor mu? Eğer bu sorunu cevabı “Evet” ise, merak etmeyin yalnız değilsiniz, yanınızdayız. İşsizlik dönemi duygularınız üzerinde olumsuz etkiler yapabilir, sizi çaresizliğe, sizi yetersizliğe, sizi tükenmişliğe itebilir. Etkinliklere katılmakla bunu tersine çevirebilir, yeteneklerinizi, gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarabilir, cesaretinizi artırıp, çok yüksek maliyeti olmadan yenilenerek, güçlenerek yeni fırsatlar için şarj olabilirsiniz.
3. Etkinliklere zaman zaman şirket başkanları, CEO’lar, üst düzey yöneticiler ve diğer iş profesyonelleri de katıldığından, bu başarı odaklı profesyoneller ile bu ortamda ağ kurabilir, sizin gibi başarı fikirli bireyler arayan bu kişilerle etkinliklerde tanışabilirsiniz! Aynı zamanda iş bulmak için harika bir fırsat!

İnsan, tüm hayatı boyunca karşılaştığı uyarıcılar, etkiler, yaşamdaki şartlar, durum ve olaylar karşısında vereceği tepkileri, yaşamını olumlu etkileyecek şekilde dönüştürebilmesini öğrenebilir. Birisinin yaptığı bir şeye kızabilir ve çok kötü bir deneyim yaşayabilirsiniz ya da o kişinin yaptığı davranışı uyarıcıyı algıladığınız anda o davranışın olumlu yönlerini aramaya başlarsınız ve şunu bilirsiniz, olayları durumları, diğer insanları değiştiremiyorum, tek değiştirebildiğim onlara bakış açım, dersiniz ve vereceğiniz tepkiyi seçersiniz. Önünüzde duran tatlıyı yemek ile yememek arasında nasıl bir karar vereceksiniz? Bu kararı kim yönetiyor? Bu kararı kendinizi bu deneyimden sonra daha iyi hissedeceğiniz şekilde verebilmeniz için kararı verirken tatlının size verdiği anlamı değiştirebiliyormusunuz?

Kişiler, özel yaşamlarından, iş hatlarına üst seviyelere geçebilmeleri için gerekli yüksek motivasyonla beslenmeleri için birincil eğitim programı olarak eğitim etkinlik programlarına katılmayı sürdürmektedir. Bütünsel gelişimde çok geniş hizmet yelpazesi konularına sahip olan programlarımızda,
Kişisel yaşam gelişiminin tüm konuları;
Temel bireysel gelişim, Mutluluk, Başarı, Motivasyon, İletişim, İlişkiler Zihinsel-ruhsal-bedensel gelişim, Kendini tanıma, Öz saygı, Öz güven, Öz disiplin, Öz denetim, Öz sevgi, Farkındalık, Yaratıcılık, İş hayatında verimliliği artırma, Kişisel liderlik, Hedef gerçekleştirme, Girişimcilik, Vizyon geliştirme, Karar alma, Konsantrasyon, Stres kontrolu, Korkularınızı yenme, Olumsuz duygulardan uzaklaşma, Beğenmediğiniz davranışlarınızı değiştirme, Çocukluğun en önemli evresinde gelişim, Ekip çalışması ve sinerji oluşturma, Bireysel-kurumsal-toplumsal tükenmişlik sendromu kontrolu Kişsel yaşam gelişimi için zihinsel egzersizler, Kişisel yaşam gelişimini eğlenceli hale getirme…

Bunun yanında, iş hayatı gelişiminin tüm konuları;
Doğru yatırım, Doğru satış ve pazarlama, Başarı odaklı çalışma, Zaman yönetimi, Etkin yönetim, Etkin takım oluşturma, Liderlik sanatı, Etkili ve etkin konuşma sanatı, Hedeflere ulaşma, Müzakere becerileri, Finansal yönetim, İlişkiler, Sağlık ve fitness sırları, İş hayatında yüksek performans için içsel gelişim, İş gelişim stratejileri, Yüksek motivasyon, Müşteri memnuniyeti, İletişim becerileri, Zor insanlarla iletişim, Üretkenlik, Rekabet edilebilirlik gücünü artırma, Daha güçlü, daha stratejik karar alma yeteneklerini artırma, Etkili toplantı yönetimi, Kriz durumunda gelişim, Tepe enerji ve performans stratejileri, İş hayatı gelişimi için zihinsel egzersizler, Rahat emeklilik yaşamına hazırlık, İş hayatı gelişimini eğlenceli hale getirme... dahil çok daha fazlasını etkinliklerde bulacaksınız.

Yukarıda saydıklarımız, etkinliklere katılarak kazanacağınız çok önemli kazanımların sadece küçük bir örnek kısmıdır. Ayrıca başarının manevi boyutunda da çok önemli ilham verici kazanımlar elde etme fırsatı bulacaksınız. Etkinlik programlarına katılım kararlılığı ve devamlılığı, size hayatınızı sonsuza dek değiştirecek inanılmaz yeni fırsatlar, yetenekler, bakış açıları ve açılımlar sağlayacaktır.

KKTC’de ilk ve tek olan, farklı, etkili ve çok özel formatlı gelişim etkinliklik deneyimlerini kesinlikle kaçıramyınız!
Siz, aile bireyleriniz, arkadaşlarınız, çalışanlarınız varsa çalışanlarınızın tümü... Herkes... İlham verme’ özelliğine sahip olan etkinlik programlarına A’dan Z’ye herkes katılmalıdır. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayınız.
Yöneticiler ve Şefler, Satış Temsilcileri, Hesap Yöneticileri, Devlet çalışanları, İşletme Sahipleri, Başkanlar ve CEO'lar, Bağımsız Danışmanlar, Mühendisler, Başkan Yardımcıları ve Yönetimde Olanlar, Doktorlar, Sağlık Yöneticileri, Hemşireler ve Tıp Teknisyenleri, Sekreterler ve İdari Personel, Müşteri Hizmetleri Uzmanları ve Halkla İlişkiler Görevlileri, İlaç Satış Temsilcileri, Emlak Uzmanları, Sigortacılar, Öğrenciler, Bankacılar, Bankacılık Uzmanları ve Kredi Görevlileri, Pazarlama, Reklam ve Halkla İlişkiler Personeli, İnsan Kaynakları Personeli, Muhasebe ve Finansman Takımları, Üretim Görevlileri ve İşçiler, Grafik Tasarımcıları ve Sanatçılar, Bilişim Personel ve Bilgisayar Danışmanları, Askeri İşverenler, Askeri Çalışanlar ve Askeri Tüm Branşlar, Polis Mensupları, Avukatlar ve Hukuk Personeli, Öğretmenler ve Eğitmenler, Emekliler...

Yaşam seminerleri, İş seminerleri, Satış ve pazarlama seminerleri, Başarı seminerleri, Liderlik seminerleri, İletişim seminerleri, Motivasyon seminerleri eğitim etkinliklerine katılan herkes için programların yararı vardır.
Geleneksel ofis ortamında çalışanların kesinlikle kaçırmaması gereken bu etkinlikler, şarj olmak için en kolay, en etkili, en ekonomik yoldur. KKKTC’de bu anlamda ve etkide profesyonel bir ortam kesinlikle bulunmamaktadır. Katılım için kayıt yaptırmakta geç kalmayınız!
Neden Katılmalı?
Etkinlik programlarına binlerce harika katılma nedenin içersinde en basit dört nedeniniz:
1. Yeteneklerinizi ve potansiyelinizi sağlam temeller üzerine inşa ederek, özel yaşamda hedeflediğiniz yaşama ulaşacak, iş hayatında da başarıyı yakalayarak gelirinizi artırıp, bütünsel gelişiminize katkıda bulunacaksınız. Günümüz ve yarının ekonomisinde, rekabet ortamında sürekli olarak işvereninize değerenizi artırmak önemli yer tutuyor ve artarak tutmaya devam edecektir. Eğer bir işletme sahibi iseniz, ayakta durmak, hyayatta kalmak için ihtiyaç daha da büyüktür ve büyümenizi, gelişmenizi sürdürmek zorundasınız. Bunu yapmazsanız geleceğiniz, karlılığınız ve varlığınız tehlikededir. Kar zekanızı ve rekabet fırsatlarını görmek zorundasınız. Programlarımız size rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olacaktır! Çalışan iseniz, vazgeçilmezliğiniz, öneminiz ve değerinizi artırmış olacak, kariyer gelişiminizi güvence altına alarak, katlanarak gelir artırma sırlarını öğreneceksiniz. Etkinlik programlarına katılarak, kişisel ve profesyonel hedeflerinize ulaşma yolunda çok önemli kazanımlar sağlayacaksınız. Üstün kariyer becerilerinizi, potansiyelinizi, verimliliğinizi ve etkinliğinizi artıracak kişisel ve yönetsel gelişim araçları ile sizlere aynı zamanda kar ve gelir artırıcı önemli stratejileri de kazandıracaktır!
2. Yaşam amaçlarınız ve kariyer oluşturma araçları ile inanılmaz güzellikte bağ kurma fırsatı yakalamış olacaksınız. Etkinlik ortamı içersinde diğer katılımcılar ile de güzel ilişkiler kurarak, Zaman zaman alanında çok önemli lider kişiler ile de tanışma fırsatı da yakalayarak, profesyonel ilişkiler geliştirme yolunda da önemli fırsatlar yakalamış olacaksınız. Yıldızınızı yükselten nadir ayrıcalıklar da sunan etkinliklerimizde, yaşam ve kariyer geliştirme,  iş büyütme vizyonunuzu gözden geçirmiş olacaksınız! Şimdiye kadar onbinlerce kişi, güç depolama, gelişme, kendini iyi hissetme, potansiyelini açığa çıkarma, hayallerini gerçekleştirme ve daha birçok nedenden dolayı çok sıcak ve güzel bir ortamda etkinlik gösterilerine katılarak, hayatını değiştirecek tazelikte ve güçte donanım sağlayarak, ortamdan istemeye istemeye ayrılmaktadırlar. Fırsatları kaçırmamak için hemen etkinlik kaydınızı yaptırınız.
3. Başkalarına fazlasıyla odaklanarak, onların gölgesinde tüm hayatınızı yaşamaktan ziyade, kendi hayatınızı yaşama gücünü kazanarak, yaşamak istediğiniz hayatınızı sağlam temeller üzerinde, yeniden inşa edeceksiniz. Katılacağınız etkinlik programlarında eğlenecek, şarj olacak, plan yapacak, özel yaşamınızdaki ve iş hayatınızdaki hedeflerinize odaklanarak, hayatınızı bir sonraki seviyeye dönüştüreceksiniz. Bizlerle harika zamanlar geçireceksiniz!  
4. Zaman zaman hepimiz, yaşamın tüm ağırlığından ve yoğun temposundan uzaklaşarak kendimizle yüzleşme adına, bazı şeyleri yeniden gözden geçirme farkındalığına sahip olamak için, içimizdeki karanlığa aydınlık ateşi yakmak için, sağlığımızı korumak için, gelişimimizi canlı tutmak için motivasyon besinine ihtiyaç duyarız. Eğitim semineri etkinlik programlarımız bunu yapmak ve tazelemek için bir fırsattır! Refahınızı  ve başarınızı daha üst seviyelere çıkarma gücü için, etkinliklerimizin önemli bir katalizör olduğunu unutmayın! Eğitim semineri etkinlik programlarımızın sürekli katılımcıları bunun çok yararını görüyor!

Etkinlik programlarımız, sizleri özel yaşamda ve iş hayatlarınızda daha başarılı hale getirmek için önemli stratejiler, anlayış ve bilgi paylaşımlarının yapıldığı, bu konuda KKTC’nin ilk ve tek profesyonel uluslararası gelişim platformudur. Kişisel ve mesleki başarıda olumlu fark yaratacak dünyadaki en son gelişim trendleri sürekli takip edilerek dünya ile aynı anda ülkemizde katılımcılara paylaşılmaktadır.

Katıldığınız her etkinlikte daha heyecanlı, yenilikçi fikirler ve güncel stratejilerle karşılaşacak, programlar, size her seferinde daha fazla ilham vererek, öğrenmek, büyümek, birikimlerinizi artırmak ve yeni hedeflere ulaşmanız için daha fazla motive edecektir!

Zamandan tasarruf verimliliği artırma stratejilerini öğrenecek, üretkenliğinizi daha etkin olarak iki katına çıkaracaksınız. Gelişim için en önemli konulardan biri zamanı kontrol etmeyi en iyi şekilde öğrenmektir! Özel yaşamınızdaki hedeflerinize ve kariyer hedeflerinize ulaşmak için sürekli motivasyonunuzu canlı tutmanız düzenlediğimiz etkinliklerle mümkün olmaktadır. Programlar, olmak istediğiniz yere ulaşmanıza yardımcı olacak, ulusal ve uluslararası gelişim arenasında öne çıkmak için uzmanından özel eğitimler alacaksınız. Birkaç saat stres ve endişelerle ilgili düşüncelerinizi ve duygularınızı bir kenara bırakarak, pozitif ortamda, eğitici yaşam ve iş semineri etkinliklerine katılarak, kendinizi şımartma yolunda adımlar atarak, taze bir başlangıç yapmak için kendinize şans tanımış olacaksınız. Daha iyi bir yaşam için, daha iyi bir iş için, dönüşüm için, sizler oldukça, Bizler de, tutkularınızı ateşleyen ilham kaynağı olmaya devam edeceğiz.

Şimdi zamanı! Yaşamınızı daha iyi bir hayat yapmak ister misiniz? ofisinizi çalışmak için daha iyi bir yer yapmak ister misiniz? Kendiniz dahil etrafınızdaki tüm insanları cesaretlendirin! Bir ofisiniz yok mu? İşinizi kurmak mı istiyorsunuz? sizin gibi hedef odaklı bir grup arkadaşınızla gücünüzü birleştirerek hayalleriniz için önemli adımlar atmanız için etkinlik programlarımıza henen kayıt yaptırınız. Zamanı şimdi! Sizler oldukça, Bizler de, tutkularınızı ateşleyen ilham kaynağı olmaya devam edeceğiz.

Eğitim semineri etkinlik programlarına katılmak ve katılmayı sürdürdükçe, kendinize yapmış olduğunuz en iyi yatırımı en uygun fiyata almış olacaksınız. Kendinize yapacağınız bu yatırım en kısa sürede size geri dönecektir! Tazelenecek, şarj olacak, daha enerjik, daha motive olmuş, yenilenmiş, yaşam amaçlarınınıza ve iş hayatınızdaki hedeflediğiniz başarıya ulaşma yolunda stratejiler ve iş geliştirme yetenekleriyle dolu bir güçle, başlangıçlar ve gelişmeler sağlayacaksınız.

Yönetici ve/veya işveren iseniz kendinize şu soruları sorun:
1. Çalışanlarınızdan herhangi biri potansiyelinin altında performans gösteriyor mu?
2. Çalışanlarınız daha verimli ve akıllı çalışırsa size ve kuruluşunuza daha yararlı olur mu?
3. Çalışanlarınızdan herhangi biri bulunduğu mevcut durumdan çok memnun mu?
4. Ekibinizde hiç çalışanlar ve/veya üstler arasında düşük moral, olumsuzluk ve/veya çatışma ile mücadele ediliyor mu?

Eğer bu sorulardan herhangi birine "EVET" cevabı verdiyseniz, tüm ekip eğitim semineri etkinlik programına katılmalı. İşte senin ve ekibinin elde edeceği kazanımlardan bazıları:
Liderlik, müşteri hizmeti ve memnuniyeti, satış, pazarlama, zaman yönetimi, iletişim, öncelik belirleme ve karar alma gibi hayati konularında iş becerilerini geliştirme.
İş vizyon ve üstün stratejiler ile yaratıcılığı artırmak ve yeni kar üreten fikirler geliştirmek.
İş hedeflerine ulaşmak ve yapılan işten en üst düzeyde zevk almayı sağlamak için, gerekli olan bütünsel motivasyon ve ilham.    

Etkinliklerin bir amacı da kariyer hedeflerinize ulaşmak için ilham olmak yanında, sizin gibi diğer eğitimli, hedef odaklı bireyler ile iş ve iletişim ağı oluşturup bunu gelişimiz üzerine etkinleştirmek. Etkinliklerimize, zaman zaman üst iş liderleri, CEO’lar ve üst düzey yöneticiler de katılmaktadır. Almış olduğunuz eğitime inşa edeceğiniz güncel stratejiler ile farklı bakış açıları ve çok boyutlu düşünme yetenekleri ile tanıştığın üst düzey kişilerle fikirler geliştirebilecek, kariyerinize de katkıda bulunabileceksiniz. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmayın ve hemen kayıt yaptırınız.

Katılmınız, muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en iyi kariyer hamlesi olacak! Yaşamınıza anlam katmak için kariyeriniz için profesyonel gelişiminiz için herkesin yaşaması ve katılması gereken  bir deneyim. Öğretmenler, avukatlar, doktorlar, satış elemanları, muhasebeciler, yöneticiler, müşteri hizmetleri temsilcileri, pazarlamacılar, programcılar, öğrenciler, üst düzey yöneticiler, memurlar, polisler, askerler, sağlık çalışanları, mühendisler, sekreterler, işçiler... herkesin katılabileceği etkinliklerde, mutlaka kendinizden birşey bulacaksınız!  
BelarusianCzechEnglishFinnishGermanGreekRussianSlovenianTurkishUkrainian

√ Supported by
Special Interest Tourism Development Project | SUNISLAND® Turizm | KITSAB Sicil No. 231/2000

Mert Mapolar Bireysel ve Kurumsal Gelişim Danışmanlık Hizmetleri - Bir SUNISLAND
® İşletmeleri Şti. Ltd. Kuruluşudur.
© MERT MAPOLAR Resmi Sitesidir. | Her hakkı saklıdır. | All rights reserved.
Designed By SUNISLAND
® Group